top of page

Biên bản ghi nhớ

MOU (viết tắt của “Memorandum of Understanding”) là một loại thỏa thuận - một tài liệu pháp lý không ràng buộc - giữa hai bên (song phương) hoặc nhiều bên (đa phương). Mục tiêu chính của MOU là thiết lập sự hiểu biết chung giữa các bên. MOU giúp các bên hiểu rõ về nhau và về các hoạt động hợp tác sẽ được thực hiện.

Với Quỹ Tony Buổi Sáng, các nội dung chính của MOU khi ký kết với Doanh nghiệp sẽ bao gồm: 

1. Xác định ý định/ mục đích hợp tác: giúp tạo ra cơ sở, hành lang cho hoạt động chung sau này.

2. Thể hiện cam kết: Cam kết về đóng góp tài chính. Cam kết về truyền thông và sử dụng hình ảnh thương hiệu.

3. Trách nhiệm các bên: sau khi thống nhất các mục tiêu và vai trò chính của mỗi bên, MOU quy định phạm vi trách nhiệm của mỗi bên.

Các Doanh nghiệp mong muốn hợp tác với Quỹ Tony Buổi Sáng (Quỹ) nhằm đóng góp cho xã hội, nâng cao các giá trị cộng đồng, giúp đỡ những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam thông qua việc ký MOU với Quỹ thì vui lòng điền các thông tin theo hướng dẫn dưới đây.

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý Doanh nghiệp để trao đổi chi tiết hơn về MOU. 

Quỹ Tony Buổi Sáng có tầm nhìn và sứ mệnh gắn liền với các hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ mồ côi trên khắp cả nước, là cánh tay nối dài tấm lòng của các nhà hảo tâm và là “điểm tựa” cho các con có nơi để trở về đó là Đại gia đình Quỹ!

Chị ĐẶNG THỊ LỤA

Chủ tịch HĐQT Quỹ Tony Buổi Sáng

bottom of page