top of page

Y Hà - QTN241 - Lớp 11 - Kon Tum

Trong cuộc đời con, mẹ chính là một người phụ nữ mà con yêu thương nhất. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, từ một bé gái đang được mẹ bế và ru ngủ mà giờ đã trở thành một cô gái 17 tuổi. Con cảm ơn mẹ rất nhiều.

Trong thời gian qua mẹ luôn tần tảo lo lắng, chăm sóc chúng con dù mẹ có mệt đến đâu, mẹ cũng không để ý đến bản thân mình. Dù có khó khăn đến đâu mẹ cũng đều sẵn sàng làm tất cả chỉ để chúng con được no ấm và tràn đầy tiếng cười.

Chúng con sẽ cố gắng học tập, cố gắng học hỏi mọi kiến thức để không phụ lòng mẹ.

Con yêu mẹ nhiều!❤

Bài thi của: 

Y Hà

bottom of page