top of page

Vũ Văn Lâm - QTN180 - Lớp 6 - Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Mỗi thầy cô trong trái tim con là những người lái đò và cha mẹ cũng là người lái đò bởi vì cha mẹ là người nuôi ta lớn lên và đồng hành cho ta hạnh phúc cho ta cuộc sống vì vậy công lao của cha mẹ rất lớn lao .


Thế nhưng ngoài ra còn các cô chú trong “Quỹ Bảo Trợ Tony”, đối với con các cô chú là những người lái đò thầm lặng, rất là quan trọng đối với con. Bố mẹ cho con cuộc sống cho con cơ hội thì các cô chú cũng cho con cơ hội, các cô chú giúp con có chi phí trong học tập giúp con có chi phí sinh hoạt hàng ngày giúp cho cuộc sống của con tốt hơn.


Từ khi con được biết đến “Quỹ Bảo Trợ Tony” và được Quỹ đồng hành giúp đỡ, con rất vui và hạnh phúc, con thấy con thật may mắn. Và nhân cuộc thi con muốn cảm ơn đến các cố các chú trong Quỹ sức khỏe, chúc các cô các chú sẽ giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn bạn trẻ mồ côi có chi phí học tập và trang trải cuộc sống . Con xin chân thành cảm ơn.

Bài thi của: 

Vũ Văn Lâm

bottom of page