top of page

Trần Anh Khoa - QTN161 - Lớp 6 - huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Bố mẹ là người thầy, người cô đầu tiên đã dạy em không biết là bao nhiêu điều. Và nhân dịp 20-11, em sẽ cảm ơn những công ơn bố mẹ đã dành cho em.


Mẹ là người gánh vác tất cả công việc, tính từ lúc bố em mất, ngày đêm mẹ em thức khuya làm việc để nuôi nấng anh em em.


Vì vậy tình yêu thương giữa chúng em với mẹ là vô giá nên em sẽ cố học để không phụ lòng mẹ.❤️❤

Bài thi của: 

Trần Anh Khoa

bottom of page