top of page

Nguyễn Huỳnh Hải Yến - QTN120 - Lớp 3 - Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Năm học mới bắt đầu, bước vào tuổi thứ 8. Em mang cặp đến trường để gặp bạn và cô chủ nhiệm mới, cô giáo mới của em là cô Nhữ Thị Kim Liên.


Cô năm nay 36 tuổi, cô có mái tóc dài ngang vai. Cô còn có đôi mắt lấp lánh, cô rất hiền lành và yêu thương học sinh. Mỗi lúc em làm bài sai cô sẽ chỉ lại bài, cô không bao giờ la mắng em kể cả lúc em có làm việc sai trái.


Em hứa sẽ học hành thật chăm chỉ để cô hài lòng về em và bố mẹ sẽ rất tự hào về em.

Bài thi của: 

Nguyễn Huỳnh Hải Yến

bottom of page