top of page

Hỗ trợ học sinh chọn nghề: Hoàn thành chuỗi "Hướng Nghiệp 3"

Hôm qua, Quỹ vừa tổ chức thành công buổi "Hướng Nghiệp 3" cho 10 em học lớp 12 đang được Quỹ bảo trợ.

Đây là buổi chia sẻ tiếp nối dành cho các bạn đã tham gia buổi "Hướng Nghiệp 1 và 2" (vào tháng 9/2023 và tháng 2,3/2024) được hướng dẫn bởi anh Nguyễn Thanh Phong - Giảng Viên Đào Tạo đến từ đơn vị Biz Educo.

Buổi "Hướng Nghiệp 3" đã hoàn thành chuỗi Hướng Nghiệp trong hoạt động hỗ trợ định hướng nghề nghiệp của Ban Đào Tạo giúp các em chọn lựa ngành, nghề học tập phù hợp với bản thân trong đợt điền hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm nay.

Đầu tháng 4 Quỹ dự kiến sẽ tổ chức buổi "Chia Sẽ Kỹ Năng Nhận Học Bổng" giúp các em tìm thêm được các nguồn hỗ trợ vật chất trong bậc Đại Học, Cao Đẳng, Nghề và Quỹ sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hướng dẫn về học nghề, học kỹ năng sống cho các em (bao gồm các cấp) để giúp các em hoàn thiện bản thân.

3 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page