top of page

Kết quả cuộc thi Nét đẹp người làm thiện nguyện 2024

Trải qua hơn 3 năm đồng hành cùng các con trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, sự đóng góp của lực lượng tình nguyện viên tại các địa phương trên khắp mọi miền đất nước đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trên suốt hành trình đó.

Cuộc thi Nét đẹp Người làm thiện nguyện đã giúp chúng ta cùng nhau ôn lại và lưu giữ những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp song hành cùng nhau trên con đường thiện nguyện.

Sau gần một tháng phát động cuộc thi Ban tổ chức nhận về 13 bài dự thi từ các anh/chị tình nguyện viên, được sự chung tay lan tỏa cuộc thi từ quý độc giả, Ban tổ chức xin được phép công bố kết quả cuộc thi và trích dẫn hay từ bài dự thi gửi về.


"𝑫𝒖̀ 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝒌𝒉𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̆𝒏 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊̀ đ𝒐́ 𝒄𝒐́ 𝒚́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒐̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈. 𝑴𝒐̂̃𝒊 𝒌𝒉𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒂̂̀𝒏 𝒈𝒖̃𝒊, 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏, 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒏𝒖̣ 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄. Đ𝒐̂𝒊 𝒌𝒉𝒊, 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛̉ 𝒕𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒂̂𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒕𝒐̂𝒊 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒒𝒖𝒂 𝒎𝒐̣𝒊 𝒌𝒉𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̆𝒏. 𝑻𝒐̂𝒊 𝒕𝒊𝒏 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈, 𝒒𝒖𝒂 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚, 𝒕𝒐̂𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏, 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒎𝒊̀𝒏𝒉, 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒉𝒐̛𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂̀𝒖 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒂́𝒊 𝒉𝒐̛𝒏." - Trích bài dự thi chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Lâm Đồng


Mời quý độc giả cùng theo dõi kết quả ở hình ảnh đính kèm bên dưới bài viết.

Trân quý và biết ơn thật nhiều sự đóng góp từ quý anh/chị.Tình nguyện viên

Giải

Bài dự thi

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Giải nhất

Vũ Thị Hương

Giải nhì

Mai Thị Yến Nhi

Giải nhì

Hồ Thị Thu Thương

Giải ba

Trần Thị Thục Hà

Giải ba

Đỗ Chí Cường

Giải ba

9 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page