top of page

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

Giúp trẻ em thiệt thòi không may mồ côi cha mẹ trên khắp mọi miền tổ quốc được tiếp bước đến trường cho đến tuổi trưởng thành và có thể tự lao động kiếm sống.

Mức bảo trợ từ 1,5 – 2 triệu đồng đều đặn mỗi tháng dựa trên mức thu chi từng vùng miền, cấp học và độ tuổi của trẻ. Tiền được chuyển trực tiếp đến người đang nuôi dạy trẻ sau khi được khảo sát kỹ lưỡng và có sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo số tiền trên chỉ phục vụ cho trẻ. 

 

Những đứa trẻ này lớn lên sẽ biết quý trọng mọi thứ mình có được, sống có trách nhiệm với bản thân và trở thành người có ích cho cộng đồng, đáp đền tiếp nối cho thế hệ sau của dân tộc.

Cộng đồng Quỹ

Quỹ Tony Buổi Sáng rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, đồng hành lan tỏa và yêu thương của Quý Cộng đồng.

CÔNG TÂM

Mọi quy trình, hoạt động đều vì mục đích chung của Quỹ, chính trực, không tư lợi, thiên vị hay chịu sự tác động của bên thứ ba.

CÔNG KHAI

Mọi thông tin đều được công khai, minh bạch tại Fanpage và các phương tiện truyền thông chính thức của Quỹ.

CÔNG BẰNG

Các hoạt động của Quỹ luôn đảm bảo công bằng dựa trên các tiêu chí đã đặt ra.

bottom of page