top of page

Lịch sử hình thành

Quỹ bảo trợ trẻ mồ côi Tony Buổi Sáng ban đầu là một tổ chức thiện nguyện của các bạn trẻ Việt Nam có lý tưởng hoài bão lớn.

Với mong muốn sát cánh cùng các em trên mỗi bước đi, mỗi thử thách khó khăn của cuộc sống, chắp cánh ước mơ cho các em và thắp lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim những mảnh đời bất hạnh.

Tháng 10/2020

Tiền thân nhóm Quỹ là một nhóm các bạn trẻ được thành lập để cứu trợ bà con miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.

Tháng 12/2020

Tổng số trẻ mồ cô được nhận bảo trợ là 17 trẻ.

Tháng 01/2021

Thành lập các Ban chức năng: Ban điều hành, Ban xét duyệt, Ban truyền thông, Ban thư ký, Ban tài chính.

Tháng 12/2021

Tổng số trẻ Quỹ nhận bảo trợ là 77 trẻ

Tháng 01/2022

Bổ sung nhân sự chuyên trách: Nhân viên Thư ký, nhân viên Truyền thông.

Tháng 12/2022

Tổng số trẻ được bảo trợ là 200 trẻ

Tháng 12/2023

Tổng số trẻ được bảo trợ là 255 trẻ

Các giai đoạn phát triển

Thành viên Quỹ

Bắt đầu từ con số 20 thành viên Quỹ là các anh chị trong nhóm sản xuất Tony Buổi Sáng, các thành viên rải rác khắp tỉnh thành trên nước Việt Nam. Giờ đây, sau ba năm con số thành viên Quỹ đã tăng lên gần gấp đôi.

 

Nhóm Quỹ vẫn đang từng bước nỗ lực hơn mỗi ngày để có thể bảo trợ nhiều trẻ hơn và mang lại nhiều niềm vui hơn cho các con!

Cộng đồng Quỹ

Quỹ Tony Buổi Sáng rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, đồng hành lan tỏa và yêu thương của Quý Cộng đồng.

bottom of page