top of page

Chi tiết thu

- Nhận tiền từ các nhà góp quỹ tháng 09 + lãi tiền gửi không kỳ hạn: 460.335.707 VNĐ

- Nhận tiền do tất toán sổ tiết kiệm: 4.000.000.000 VNĐ

- Tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm: 43.386.817 VNĐ

Chi tiết chi

- Chi tiền bảo trợ bé tháng 09.2023: 373.792.000 VNĐ

- Chi tiền thăm 01 trẻ ở Bến Tre và 03 trẻ ở Trà Vinh tháng 9.2023: 4.000.000 VNĐ

- Chi tiền quà khảo sát đợt 12_2023: 70.000.000 VNĐ

- Chi tiền thuê văn phòng 03 tháng 7, 8, 9/2023: 19.440.000 VNĐ

- Chi tiền khắc dấu cho Cty CP DNXH Quỹ Tony Buổi Sáng: 1.155.600 VNĐ

- Chi tiền mua tên miền website cho Cty CP DNXH Quỹ Tony Buổi Sáng: 1.379.600 VNĐ

- Chi tiền mua tài khoản email cho Cty CP DNXH Quỹ Tony Buổi Sáng: 10.584.000 VNĐ

- Chi tiền mua tài khoản Zoom pro cho Cty CP DNXH Quỹ Tony Buổi Sáng: 4.989.600 VNĐ

- Chi tiền mua máy in cho văn phòng: 6.340.000 VNĐ

- Chi tiền mua VPP: 1.062.000 VNĐ

- Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại tháng 8.2023 cho 03 NV Thư ký: 36.600.000 VNĐ

Tháng 9/2023

Tổng nhận:

27.823.028.658

Tổng chi:

8.588.374.679

Còn lại:

19.234.653.979

Tháng 9/2023

bottom of page