top of page

Chi tiết thu

- Nhận tiền từ các nhà góp quỹ tháng 08 + lãi tiền gửi không kỳ hạn: 606.805.190 VNĐ

- Nhận tiền do tất toán sổ tiết kiệm: 0 VNĐ

- Nhận tiền lãi từ tk tiết kiệm: 51.291.781 VNĐ

Chi tiết chi

- Chi tiền bảo trợ bé tháng 08.2023: 375,492,000 VNĐ

- Chi tiền thăm 10 trẻ ở Bình Thuận tháng 8.2023: 20,000,000 VNĐ

- Chi tiền thăm 27 trẻ ở Quảng Bình tháng 8.2023: 27,000,000 VNĐ

- Chi tiền thăm 06 trẻ ở Hà Nam tháng 8.2023: 6,000,000 VNĐ

- Chi tiền viếng tặng Ba bé Phan Thị Ngọc Ánh (Nghệ An): 5,000,000 VNĐ

- Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại tháng 7.2023 cho 01 NV Truyền thông và 03 NV Thư ký: 48,800,000 VNĐ

Tháng 8/2023

Tổng nhận:

27.260.274.255

Tổng chi:

8.036.681.879

Còn lại:

19.260.274.255

Tháng 8/2023

bottom of page