top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền nhà hảo tâm đóng góp, lãi tk: 684,664,166 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ cho 116 bé tháng 07: 199,885,000 VNĐ

+ Chi tiền lương NV T7.2022: 22,000,000 VNĐ

+ Chi tiền chi thưởng bài viết cuộc thi Viết lời cảm ơn: 6,000,000 VNĐ

Tháng 7/2022

Tổng nhận:

18.335.526.271

Tổng chi:

2.585.511.879

Còn lại:

15.770.014.392

Tháng 7/2022

bottom of page