top of page

Chi tiết thu

+ Nhận tiền từ các nhà góp quỹ tháng 06 + lãi tiền gửi không kỳ hạn: 625,168,661 VNĐ

+ Tiền lãi tất toán TK: 49,848,129 VNĐ

+ Nhận tiền do tất toán sổ tiết kiệm: 1,000,000,000 VNĐ

Chi tiết chi

+ Chi tiền bảo trợ bé tháng 06: 377,292,000 VNĐ

+ Chi tiền lương tháng 05 NV Truyền thông: 12,000,000 VNĐ

+ Chi giải thưởng cuộc thi ảnh Cháu ngoan Bác Hồ: 15,200,000 VNĐ

Tháng 6/2023

Tổng nhận:

26.108.928.652

Tổng chi:

7.101.697.879

Còn lại:

19.007.230.773

Tháng 6/2023

bottom of page