top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền nhà hảo tâm đóng góp, lãi tk: 728.376.240 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ cho 94 bé tháng 06: 162.285.000 VNĐ

+ Chi tiền lương NV T5.2022: 20.000.000 VNĐ

+ Chi tiền khảo sát đợt 7 T6.2022: 56.000.000 VNĐ

+ Chi tiền mua quà Quốc tế thiếu nhi 01.06.2022: 47.000.000 VNĐ

+ Chi tiền gia hạn tên miền hosting : 1.714.000 VNĐ

+ Chi tiền xác minh số dư tk tiết kiệm: 100.000 VNĐ

Tháng 6/2022

Tổng nhận:

17.670.682.105

Tổng chi:

2.357.626.879

Còn lại:

15.313.235.226

Tháng 6/2022

bottom of page