top of page

Chi tiết thu

Thu trong tháng 05/2024: Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/05/2024 - 31/05/2024 + lãi ko kỳ hạn: 647.614.198 VNĐ

Chi tiết chi

Chi trong tháng 05/2024:

  • Chi tiền bảo trợ cho 222 trẻ trong tháng 05/2024: 385.677.000 VNĐ;

  • Chi tiền quà Quốc tế thiếu nhi 01/06/2024: 69.300.000 VNĐ;

  • Chi tiền Khảo sát đợt 14 ( 34 Hồ sơ): 68.000.000 VNĐ;

  • Chi tiền giải thưởng cuộc thi vì trái đất màu xanh (chi lại): 500.000 VNĐ;

  • Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại nhân viên Ban vận hành  T04/2024: 77.092.250 VNĐ;

  • Chi nộp thuế và BHXH cho nhân viên tháng 04/2024 và 05/2024: 21.120.000 VNĐ;

  • Chi nộp thuế TNCN: 9.250.477 VNĐ;

  • Chi phí khác (Vận chuyển,văn phòng phẩm, nước uống, bảng hiệu VP Đại diện HCM): 1.935.362 VNĐ.

Tháng 5/2024

Tổng nhận:

34.715.861.026

Tổng chi:

12.891.319.982

Còn lại:

21.824.541.044

Tháng 5/2024

bottom of page