top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền nhà hảo tâm đóng góp, lãi tk: 764.677.965 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ cho 94 bé tháng 05: 161..885.000 VNĐ

+ Chi tiền lương NV T4.2022: 15.000.000 VNĐ

Tháng 5/2022

Tổng nhận:

16.942.485.865

Tổng chi:

2.070.527.879

Còn lại:

14.871.975.986

Tháng 5/2022

bottom of page