top of page

Chi tiết thu

Thu trong tháng 04/2024: Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/04/2024 - 30/04/2024 + lãi ko kỳ hạn: 681.932.779 VNĐ

Chi tiết chi

Chi trong tháng 04/2024:

 • Chi tiền bảo trợ cho 229 trẻ trong tháng 04/2024: 396.597.000 VNĐ;

 • Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại nhân viên Ban vận hành  T03/2024: 77.670.885 VNĐ;

 • Chi nộp thuế và BHXH cho nhân viên tháng 03/2024: 10.595.000 VNĐ;

 • Chi nộp thuế TNCN 2023: 5.439.172 VNĐ;

 • Chi tiền bổ sung cho trẻ Nguyễn Văn Bình do bank hoàn trả ( T02 +T03): 3.600.000 VNĐ;

 • Chi tiền thăm trẻ tại Hà Tĩnh (09 trẻ): 9.000.000 VNĐ

 • Chi tiền Ban vận hành đi khảo sát thực tế các trẻ Đợt 13: 4.994.000 VNĐ;

 • Chi tiền giải thưởng Vì một trái đất màu xanh cho trẻ: 8.800.000 VNĐ;

 • Chi mua quà giải thưởng nét đẹp người làm thiện nguyện dành cho TNV Quỹ: 5.580.999 VNĐ;

 • Chi tiền thuê văn phòng làm việc BVH quỹ tại HCM (T4,T5,T6): 19.440.000 VNĐ;

 • Chi tiền hoàn trả khách hàng chuyển nhầm ( ông Hồ Văn Danh): 7.000.000 VNĐ;

 • Chi phí khác ( vận chuyển, vệ sinh máy lạnh, văn phòng phẩm): 45.000 VNĐ.

Tháng 4/2024

Tổng nhận:

34.022.244.041

Tổng chi:

12.258.422.893

Còn lại:

21.763.821.148

Tháng 4/2024

bottom of page