top of page

Chi tiết thu

+ Nhận tiền từ các nhà góp quỹ tháng 04 + lãi tiền gửi không kỳ hạn: 500,878,946 VNĐ

+ Tiền lãi tất toán TK: 19,726,027 VNĐ

+ Nhận tiền do tất toán sổ tiết kiệm: 1,000,000,000 VNĐ

Chi tiết chi

+ Chi tiền bảo trợ bé tháng 04: 378,222,000 VNĐ

+ Chi tiền lương tháng 03 NV Truyền thông: 12,000,000 VNĐ

Tháng 4/2023

Tổng nhận:

24.846.472.244

Tổng chi:

6.231.463.879

Còn lại:

18.615.008.365

Tháng 4/2023

bottom of page