top of page

Chi tiết thu

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/03/2024 - 31/03/2024 + lãi ko kỳ hạn: 655.250.228 VNĐ

Chi tiết chi

Chi trong tháng 03/2024:

- Chi tiền bảo trợ cho 212 trẻ trong tháng 03/2024: 346.370.000 VNĐ (đã bao gồm thu hồi tiền chi dư trong tháng 02/2024;

- Chi tiền phí giao dịch hoàn tiền do chuyển nhằm tiền đi thăm 09 trẻ tại Hà Tĩnh: 22.000 VNĐ;

- Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại nhân viên Ban vận hành T02/2024: 79.129.000 VNĐ;

- Chi tiền BHXH cho nhân viên tháng 02/2024: 10.595.000 VNĐ

- Chi tiền cước vận chuyển Viettel post tháng 02/2024 - Mảng thiện nguyện: 392.893 VNĐ

Tháng 3/2024

Tổng nhận:

33.292.811.899

Tổng chi:

11.709.660.837

Còn lại:

21.583.151.062

Tháng 3/2024

bottom of page