top of page

Chi tiết thu

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/03/2022-31/03/2022 + lãi ko kỳ hạn: 678.702.330đ Bank trả lại tiền do sai thông tin đơn vị thụ hưởng: 11.350.000đ

Chi tiết chi

Chi tiền bảo trợ T03.2022 ( 76 bé): 129.885.000đ

Chi tiền CK lại cho các con do Bank hoàn trả: 11.350.000đ

Chi tiền lương NV Thư Ký Quỹ T03.2022 ( chi vào ngày 05 hàng tháng): 10.000.000đ

Chi tiền mua thùng + phí ship chuyển quà tết cho các bé + sửa máy tính tặng bé + phí gửi tặng đèn...: 7.879.723đ

Chi tiền khảo sát đợt 6 (T3.2022): 44.000.000đ

Tháng 3/2022

Tổng nhận:

15.385.904.532

Tổng chi:

1.721.707.879

Còn lại:

13.664.196.653

Tháng 3/2022

bottom of page