top of page

Chi tiết thu

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ 01/11/2022-31/12/2023 + lãi ko kỳ hạn: 701.797.790 VNĐ

Lãi từ tất toán tài khoản tiết kiệm: 53.095.890 VNĐ.

Chi tiết chi

Chi trong tháng 12/2023:

- Chi tiền bảo trợ cho 237 trẻ trong tháng 12/2023: 408.842.000 VNĐ;

- Chi giải thưởng cuộc thi tri ân người lái đò 2023: 14.000.000 VNĐ;

- Chi tổ chức buổi hoàn thành bảo trợ cho trẻ tại khu vực phía Bắc, ngày 16/12/2023: 900.000 VNĐ;

- Chi in giấy chứng nhận hoàn thành bảo trợ cho 29 trẻ tốt nghiệp: 2.096.226 VNĐ;

- Chi dịch vụ chuyển phát cho các hoạt động của Quỹ: 785.176 VNĐ;

- Chi văn phòng phẩm: 344.000 VNĐ;

- Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại cho NV Quỹ 11/2023: 79.000.000 VNĐ;

- Chi đóng các khoản BHXH cho nhân viên Quỹ theo quy định: 18.985.000 VNĐ.

Tháng 12/2023

Tổng nhận:

30.475.707.367

Tổng chi:

10.130.985.418

Còn lại:

20.344.721.949

Tháng 12/2023

bottom of page