top of page

Chi tiết thu

+ Tiền lãi tất toán TK:

+ Nhận tiền từ các nhà góp quỹ T12 + lãi tiền gửi không kỳ hạn: 649,168,395 VNĐ

+ Nhận tiền từ Bank trả lại do chuyển khoản sai: 71,100,000 VNĐ

Chi tiết chi

+ Chi tiền bảo trợ 181 bé tháng 12: 302,878,000 VNĐ

+ Chi quà khảo sát cho các bé đợt 10: 86,000,000 VNĐ

+ Chi tiền lương 02 NV T11.2022: 24,000,000 VNĐ

Tháng 12/2022

Tổng nhận:

21.602.523.390

Tổng chi:

4.263.735.879

Còn lại:

17.338.787.511

Tháng 12/2022

bottom of page