top of page

Chi tiết thu

Tổng tiền đã nhận từ tài khoản cũ + nhà hảo tâm + lãi 31/10/2023 qua tài khoản mới là: 20.664.128.201 VNĐ. Trong đó:

✅ Nhận tiền từ tài khoản cũ: 20.165.331.879 VNĐ

✅ Nhận tiền từ nhà hảo tâm (NHT) từ 01/10/2023-31/10/2023 + lãi ko kỳ hạn: 497.146.322 VNĐ

✅ Nhận tiền từ Bank trả lại do chuyển khoản sai: 1.650.000 VNĐ

Chi tiết chi

Tổng tiền đã chi trong tháng 10/2023: 514.498.840 VNĐ. Trong đó:

🔹 Chi tiền bảo trợ trong tháng 10/2023: 418.105.000 VNĐ cho 255 giao dịch (trong đó có 13 giao dịch mệnh giá 1.000 VNĐ - giá trị tối thiểu cho một giao dịch theo quy định của MB Bank, cho các trường hợp tạm ngưng/chấm dứt/hoàn thành bảo trợ).

🔹 Chi tiền bảo trợ lần 02 cho sai thông tin chuyển khoản: 1.650.000 VNĐ

🔹 Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại cho NV Quỹ 10/2023: 36.600.000 VNĐ

🔹 Chi tiền thuê VP 03 tháng (10, 11, 12/2023): 19.440.000 VNĐ

🔹 Chi tiền tổ chức sinh nhật 11 đầu cầu: 12.000.000 VNĐ

🔹 Chi tiền thưởng Điều ước đêm trung thu: 3.000.000 VNĐ

🔹 Chi tiền trang trí văn phòng: 9.123.840 VNĐ

🔹 Chi tiền sửa chữa văn phòng: 3.240.000 VNĐ

🔹 Chi tiền thiết kế logo mới cho DNXH: 11.340.000 VNĐ

Tháng 10/2023

Tổng nhận:

29.252.802.880

Tổng chi:

9.102.873.519

Còn lại:

20.149.929.361

Tháng 10/2023

bottom of page