top of page

Chi tiết thu

+ Tiền lãi tất toán TK:

+ Nhận tiền từ các nhà góp quỹ T01 + lãi tiền gửi không kỳ hạn: 1,618,680,423 VNĐ

+ Nhận tiền trả lại từ Bank do cập nhật sai thông tin: 32,260,000 VNĐ

Chi tiết chi

+ Chi tiền bảo trợ 219 bé tháng 01: 374,262,000 VNĐ

+ Chi lại do Bank hoàn trả (sai tài khoản): 32,260,000 VNĐ

+ Chi tiền lương 02 NV T12.2022: 24,000,000 VNĐ

+ Chi tiền mở sổ tiết kiệm: 1,000,000,000 VNĐ

+ Chi tiền lì xì cho 219 trẻ: 219,000,000 VNĐ

+ Chi thưởng tháng 13 cho NV truyền thông và NV thư ký quỹ: 21,000,000 VNĐ

Tháng 1/2023

Tổng nhận:

23.253.463.813

Tổng chi:

4.934.257.879

Còn lại:

18.319.205.934

Tháng 1/2023

bottom of page