top of page

Lễ trưởng thành năm 2023

Đã cập nhật: 27 thg 1

"𝑹𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒙𝒂" là chủ đề của Lễ trưởng thành 2023 do Quỹ Tony Buổi Sáng tổ chức dành cho các con đủ 18 tuổi và Quỹ đã hoàn thành bảo trợ vào tháng 12 này.

Đêm qua cùng với sự tham dự của các con đang được Quỹ bảo trợ, thành viên Quỹ, quý độc giả, người góp quỹ và các doanh nghiệp đã, đang và sẽ đồng hành cùng Quỹ trong tương lai buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp để lại nhiều cảm xúc trong lòng mọi người.

"Rời mà không xa" với ý nghĩa mong các con từ nay trước mắt là bầu trời tự do thỏa sức vẫy vùng, luôn luôn nỗ lực và cố gắng để thành công rồi một ngày nào đó quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng Đại gia đình viết tiếp sứ mệnh bảo trợ cho những hoàn cảnh trẻ mồ côi khó khăn được cắp sách tới trường. Chặng đường mới nhiều khó khăn và thử thách nhưng các ba mẹ nuôi sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ cho các con vì dù có đi đâu các con vẫn mãi là thành viên của Đại gia đình.

Từ năm 2021 đến 31.12.2023 có 29 trẻ trưởng thành với 100% trẻ đậu tốt nghiệp, 19 trẻ đậu Đại học/Cao đẳng, 08 trẻ được định hướng chuyển sang học nghề thay vì nghỉ học, 02 trẻ đang chờ ôn thi lại.

Đêm qua các con đã tốt nghiệp THPT đang theo học các trường Đại học/ Cao đẳng cũng tham gia phát biểu, các con đều rất chín chắn & trưởng thành trong cả suy nghĩ và hành động, các con đưa ra những lời khuyên hữu ích bằng chính những trải nghiệm của mình cho các em.

Các cha mẹ nuôi cũng không khỏi xúc động khi nhìn các con mình trưởng thành thật tốt, thật rực rỡ.

𝐂𝐡𝐢̣ 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐕𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮:"𝑁𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, ℎ𝑎̃𝑦 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑛𝑜̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑎𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑎́𝑐, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔"

𝐂𝐨𝐧 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 - 𝐇𝐚̉𝐢 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮: Đ𝑒̂̉ đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́, 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑜̂𝑖, đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝐵𝑎𝑛 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑐ℎ𝑖̣ đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝"

𝐂𝐨𝐧 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐢𝐦 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐲̃ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮: 𝐶𝑜𝑛 đ𝑎̃ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̂𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝐶𝑎𝑜 đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝐶𝑎𝑜 đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝐷𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑖̀ đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑜𝑛 đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑣𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑎𝑚 𝑚𝑒̂ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ"

Buổi lễ diễn ra vui vẻ, ấm cúng với sự tham dự của rất đông các con bao gồm cả các con chưa trưởng thành. Ban tổ chức buổi lễ & Đại gia đình Quỹ Tony Buổi sáng xin chân thành cảm ơn sự góp mặt của Quý cộng đồng, thành viên Quỹ và các con đã góp phần tạo nên thành công của buổi lễ.

Xin cảm ơn sự đồng hành của Quý độc giả, quý nhà hảo tâm cùng các con trưởng thành thật tốt.

Trân quý & biết ơn.


Một số hình ảnh trong buổi sự kiện trực tuyến
3 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Комментарии


bottom of page