top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền nhà hảo tâm đóng góp, lãi tiền gửi: 556,549,766 VNĐ

+ Nhận lại tiền do sai thông tin người nhận: 5,400,000 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ cho 117 bé tháng 09: 202,235,000 VNĐ

+ Chi lại do Bank hoàn trả (sai tài khoản): 8,000,000 VNĐ

+ Chi tiền lương 02 NV T8.2022: 24,000,000 VNĐ

+ Chi tiền giải thưởng làm lồng đèn cho các con: 10,000,000 VNĐ

Tháng 9/2022

Tổng nhận:

19.575.384.050

Tổng chi:

3.163.301.879

Còn lại:

16.412.082.171

Tháng 9/2022

bottom of page