top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền nhà hảo tâm đóng góp, lãi tk: 638,858,698 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ cho 117 bé tháng 08: 202,035,000 VNĐ

+ Chi tiền lương 02 NV T7.2022: 24,000,000 VNĐ

+ Chi tiền mua bánh trung thu tặng các con: 47,520,000 VNĐ

+ Chi tiền khảo sát đợt 8: 60,000,000 VNĐ (hoàn lại 4,000,000 VNĐ do TNV cung cấp sai thông tin TK)

Tháng 8/2022

Tổng nhận:

18.994.384.969

Tổng chi:

2.919.066.879

Còn lại:

16.075.318.090

Tháng 8/2022

bottom of page