top of page

Chi tiết thu

+ Nhận tiền từ các nhà góp quỹ tháng 07 + lãi tiền gửi không kỳ hạn: 487,204,557 VNĐ

+ Nhận tiền do tất toán sổ tiết kiệm: 0 VNĐ

+ Tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm: 42,725,954 VNĐ

Chi tiết chi

+ Chi tiền bảo trợ bé tháng 07.2023: 375,492,000 VNĐ

+ Chi giải thưởng cuộc thi Review sách: 19,200,00 VNĐ

+ Chi tiền thăm 04 trẻ ở Long An tháng 7.2023: 8,000,000 VNĐ

+ Chi tiền thù lao Luật sư tư vấn pháp lý cho Quỹ: 8,000,000 VNĐ

+ Chi tiền lương tháng 6.2023 cho 01 NV Truyền thông và 03 NV Thư ký: 42,000,000 VNĐ

Tháng 7/2023

Tổng nhận:

26.638.859.163

Tổng chi:

7.554.389.879

Còn lại:

19.084.469.284

Tháng 7/2023

bottom of page