top of page

Chi tiết thu

+ Nhận tiền từ các nhà góp quỹ tháng 05 + lãi tiền gửi không kỳ hạn: 574,919,091 VNĐ

+ Tiền lãi tất toán tài khoản: 180,527 VNĐ

+ Hoàn trả lại tiền do chuyển khoản sai tài khoản: 12,340,000 VNĐ

+ Nhận tiền do tất toán sổ tiết kiệm: 0 VNĐ

Chi tiết chi

+ Chi tiền bảo trợ bé tháng 05: 375,102,000 VNĐ

+ Chi tiền lương tháng 04 NV Truyền thông: 12,000,000 VNĐ

+ Chi mở sổ tiết kiệm: 1,000,000,000 VNĐ

+ Chuyển khoản sai tài khoản : 12,340,000 VNĐ

+ Chi quà Tết thiếu nhi 01/06: 66,300,000 VNĐ

Tháng 5/2023

Tổng nhận:

25.433.911.862

Tổng chi:

6.697.205.879

Còn lại:

18.736.705.983

Tháng 5/2023

bottom of page