top of page

Chi tiết thu

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/04/2021-30/04/2021 551.175.593đ

Chi tiết chi

Chi tiền bảo trợ T4.2021 ( 30 bé): 47.290.000đ

Chi tiền khảo sát Đợt 3 (T4.2021): 20.000.000đ

Tháng 4/2021

Tổng nhận:

-

Tổng chi:

-

Còn lại:

-

Tháng 4/2021

bottom of page