top of page

Chi tiết thu

+ Tiền lãi tất toán TK: 58,515,068 VNĐ

+ Nhận tiền từ các nhà góp quỹ T03 + lãi tiền gửi không kỳ hạn: 508,407,337 VNĐ

Chi tiết chi

+ Chi tiền bảo trợ bé tháng 03: 378,222,000 VNĐ

+ Chi tiền đi thăm 20 trẻ tại Khánh Hòa, 15 trẻ DakLak: 70,000,000 VNĐ ( mỗi bé 2 triệu)

+ Chi tiền giải thưởng cuộc thi GỬI NGÀN LỜI YÊU THƯƠNG: 17,300,000VNĐ

+ Chi tiền viếng đám tang ba bé Dương Anh Kiệt - Tây Ninh: 5,000,000VNĐ

+ Chi tiền lương 02 NV T02.2023: 24,000,000 VNĐ

+ Trích TK 988776688 MO TK TG ONLINE 6 THANG VND: 1,000,000,000 VNĐ

Tháng 3/2023

Tổng nhận:

24.325.867.271

Tổng chi:

5.841.241.879

Còn lại:

18.484.625.392

Tháng 3/2023

bottom of page