top of page

Chi tiết thu

+ Tiền lãi tất toán TK:10.082.192 VNĐ

+ Nhận tiền từ các nhà góp quỹ T10 + lãi tiền gửi không kỳ hạn: 664,588,386 VNĐ

Chi tiết chi

+ Chi tiền bảo trợ 139 bé : 240,528,000 VNĐ

+ Chi lại giải cuộc thi lồng đèn (chi lại do chuyển khoản sai bank hoàn tiền): 1,400,000 VNĐ

+ Chi Quà tặng vòng quay may mắn sinh nhật quỹ cho 2 bé: 4,000,000 VNĐ

+ Chi tiền lương 02 NV T9.2022: 24,000,000 VNĐ

Tháng 10/2022

Tổng nhận:

20.250.054.628

Tổng chi:

3.433.229.879

Còn lại:

17.816.824.749

Tháng 10/2022

bottom of page