top of page

Chi tiết thu

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 20/10-31/10: 2.998.646.397đ

Chi tiết chi

Tháng 10/2020

Tổng nhận:

2.998.646.397

Tổng chi:

-

Còn lại:

2.998.646.397

Tháng 10/2020

bottom of page