top of page

Phạm Nguyễn Xuân Nghĩa

Hiện trạng:

Đang nhận bảo trợ

Mã số

QTN141

Năm sinh

2009

Tổng số tiền đã bảo trợ

Phạm Nguyễn Xuân Nghĩa

bottom of page