top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền MTQ đóng góp: 931.132.285 VNĐ

+ Lãi tiền gửi tiết kiệm: 30.745.945 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ cho 77 bé tháng 12: 127.290.000 VNĐ

+ Chi tiền khảo sát đợt 5: 2.000.000 VNĐ

+ Chuyển lại tiền chuyển nhầm vào quỹ: 1.500.000 VNĐ

Tháng 12/2021

Tổng nhận:

12.623.256.096

Tổng chi:

1.170.523.156

Còn lại:

11.452.732.940

Tháng 12/2021

bottom of page