top of page

Chi tiết thu

🔰 Báo cáo thu chi:

🍀 Tổng tiền đã nhận từ tài khoản cũ + nhà hảo tâm + lãi từ ngày 01-30/11/2023 qua tài khoản 2010 là: 460.810.807 VNĐ. Trong đó:

🔸 Nhận tiền từ tài khoản 988776688 chuyển sang: 54.456.525 VNĐ

🔸 Nhận tiền từ nhà hảo tâm (NHT) từ ngày 01-30/11/2023 + lãi ko kỳ hạn: 406.354.282 VNĐ

Chi tiết chi

Tổng tiền đã chi trong tháng 11/2023: 19.495.959.497 VNĐ. Trong đó:

🔹 Gửi sổ tiết kiệm kỳ hạn 01 tháng (bắt đầu từ ngày 02/11/2023) số tiền là: 19.000.000.000 VNĐ;

🔹 Chi tiền bảo trợ trong tháng 11/2023: 409.653.000 VNĐ, trong đó:

▪️ Đợt 01 - ngày 08/11/2023: 304.923.000 VNĐ cho 255 giao dịch

▪️ Đợt 02 - ngày 16/11/2023: 104.730.000 VNĐ cho 58 giao dịch (là 58 trẻ bổ sung báo cáo sau ngày 15/11/2023)

🔹 Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại cho NV Quỹ 10/2023: 60.538.462 VNĐ

🔹 Chi tiền in ấn namecard cho 03 nhân sự Quỹ: 486.000 VNĐ

🔹 Chi tiền công tác phí làm việc với BHXH thị xã Ninh Hòa: 2.320.000 VNĐ

🔹 Chi tiền phí SMS banking cho năm 2023: 220.000 VNĐ

🔹 Chi tiền mua phần mềm Microsoft 365: 1.350.000 VNĐ

🔹 Chi tiền đăng ký sở hữu và nhãn hiệu cho logo Quỹ Tony Buổi Sáng: 17.820.000 VNĐ

🔹 Chi mua vật dụng văn phòng: 1.572.035 VNĐ

🔹 Chi tiền thăm 02 trẻ tại Tây Ninh: 2.000.000 VNĐ

Tháng 11/2023

Tổng nhận:

29.713.613.687

Tổng chi:

9.598.833.016

Còn lại:

20.114.780.671

Tháng 11/2023

bottom of page