top of page

Chi tiết thu

Thu tiền nhận từ MTQ + lãi ko kỳ hạn online từ 01/06 đến 30/06: 432.146.097đ

Chi tiết chi

Chi tiền bảo trợ T6.2021 ( 46 bé): 75.390.000đ

Chi tiền quà 1/6 ( phần còn lại): 91.165.614đ

Chi tiền mua hosting website tên miền quybaotrotremocoitnbs.vn/com: 1.254.000đ

Tháng 6/2021

Tổng nhận:

8.147.437.151

Tổng chi:

568.769.462

Còn lại:

7.578.667.689

Tháng 6/2021

bottom of page