top of page

Chi tiết thu

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/05/2021-31/05/2021: 586.557.029đ

Chi tiết chi

Chi tiền bảo trợ T5.2021 ( 43 bé): 70.090.000đ

Chi tiền khảo sát Đợt 3 (T5.2021)_ Bé Bình: 2.000.000đ

QUY BTTMC TT TIEN DON HANG SON06823 MUA QUA 01.06 CHO BAN: 11.035.000đ

QUY BTTMC TT TIEN DON HANG 2559149384 MUA QUA 01.06: 11.936.448đ

QUY BTTMC TT TIEN HOP CARTON GOI QUA CHO EBOX: 1.238.400đ

Tháng 5/2021

Tổng nhận:

-

Tổng chi:

-

Còn lại:

7.314.331.206

Tháng 5/2021

bottom of page