top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền nhà hảo tâm đóng góp: 1,118,090,514 VNĐ

+ Lãi tiền gửi tiết kiệm: 0 VNĐ

Chi tiết chi

+ Chi tiền bảo trợ cho 76 bé tháng 02: 129.135.000 VNĐ

+ Chi tiền lì xì tết NĐ cho 76 bé: 76,000,000 VNĐ

+ Chi tiền lương NV Thư ký T01.2022: 10.000.000 VNĐ

+ Chi tiền thưởng tết NV Thư ký: 5.000.000 VNĐ

Tháng 2/2022

Tổng nhận:

14.707.202.202

Tổng chi:

1.529.943.156

Còn lại:

13.177.259.046

Tháng 2/2022

bottom of page