top of page

Chi tiết thu

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/12-31/12: 531.630.037đ

Chi tiết chi

Chi tiền bảo trợ cho người đỡ đầu các bé ( mở tk riêng cho người đỡ đầu): 1.085.900.000đ

Người đỡ đầu chi tiền cho 17 bé: (28.400.000VNĐ)

Chi tiền khảo sát gia đình bé Ly,Nhung, Nga (Huế): 2.000.000đ

Tháng 12/2020

Tổng nhận:

-

Tổng chi:

1.087.900.000

Còn lại:

2.927.245.037

Tháng 12/2020

bottom of page