top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền MTQ đóng góp: 1.120.701.098 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ cho 55 bé tháng 10: 91.350.000 VNĐ

+ Chi tiền khảo sát đợt 5: 38.000.000 VNĐ

Tháng 11/2021

Tổng nhận:

11.661.377.866

Tổng chi:

1.039.733.156

Còn lại:

10.621.644.710

Tháng 11/2021

bottom of page